Obowiązek informacyjny – Ochrona Danych Osobowych

 

Obowiązek informacyjny

            Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż  w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni

 

Administratorem Danych Osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu , ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość

 

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu 0846273606 lub w siedzibie Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2018 r. poz. 845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. z  2017 r. poz. 1560 z późn. zm., ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz. U. z 2018 r. poz. 716), związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem działalności związanej z remontem, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Ponadto Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Spółdzielni.
 3. Dane osobowe mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy ( art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia, tj. usprawiedliwiony cel administratora – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób fizycznych przebywającym na terenie Spółdzielni oraz ochrona mienia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa   w Spółdzielni/obowiązywania umowy/zamieszkiwania w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię,    w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 5. Podanie danych osobowych przez członków Spółdzielni w zakresie wskazanym w Statucie Spółdzielni jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
   (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Nasza Spółdzielnia nagrodzona Kryształową Cegłą

Konkurs o "Kryształową Cegłę" – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej na Szlaku Słońca  i Śniegu rozstrzygnięty. W dniu 22 listopada 2023r. w Lublinie rozdano „Kryształowe Cegły”. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin...

KORESPODENCJA DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 – LUTY 2023

ODPOWIEDŹ URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PISMO DOT. BRAKU ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O WERYFIKACJĘ KOREKT WNIOSEK O WERYFIKACJĘ WYSTAWIONYCH KOREKT ODPOWIEDŹ NA PISMO OD MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  PISMO DO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  ODPOWIEDŹ VEOLII NA PISMO...

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu poszukuje pracowników na stanowisko gospodarz rejonu domów. Osoby zainteresowane prosimy o osobiste składanie CV w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 122.

SPRZEDAM KAWALERKĘ

  Sprzedam kawalerkę 35,5 mkw, podwyższony parter, od piwnicy winda, duży balkon. Zamość ul. Wyszyńskiego Cena 260 tys. zł. Telefonować po 19.00 godz. Telefon. 662-702-143 lub 696-230-190.

Głos Osiedla – kwiecień 2023

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Informacja o wysokości korekt energii cieplnej za okres 06.10.2022 – 28.02.2023

PISMO DO VEOLII WSCHÓD SP. Z O.O. DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 - LUTY 2023     INFORMACJA O WYSOKOŚCI KOREKT ENERGII CIEPLNEJ ZA OKRES 06.10.2022 - 28.02.2023

Staż w Spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, do składania podań na odbycie stażu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu na stanowisku „...