DRUKI DO POBRANIA

Wniosek - dodatek mieszkaniowy
Przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność
Deklaracja o ilości osób zamieszkałych w lokalu
Oświadczenie - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 368/164 i 368/36