AKTUALNOŚCI

Zaproszenie mieszkańców Miasta Zamość do udziału w konsultacjach

ZAPROSZENIE  MIESZKAŃCÓW MIASTA ZAMOŚĆ DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030   Jak to zrobić? Zapoznać się z projektem dokumentu oraz Kartą zmian dostępnych na stronach internetowych Miasta Zamość i Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Przekazywać swoje uwagi i wnioski na Karcie zmian: 1. na adres e-mail: strategia@mcpr.zamosc.pl 2. pocztą na adres: Miejskie Centrum...

czytaj dalej

Zawiadomienie o wycince drzew

          Zamość, 20.07.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców: budynku przy ul. Infułackiej 17 w Zamościu, że  zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zamość o wyrażenie zgody na nieodpłatne usunięcie 1 szt. jabłoni rosnącej na działce nr 183/50 przynależnej do budynku, budynku przy ul. Wyszyńskiego 120 w Zamościu, że  zamierza wystąpić z...

czytaj dalej

Zawiadomienie o wycince drzew

Zamość, 12.07.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców:   budynku przy ul. Zamoyskiego 10 w Zamościu, że  zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zamość o wyrażenie zgody na nieodpłatne usunięcie 1 szt. czereśni rosnącej na działce nr 368/4 przynależnej do budynku, budynku przy ul. Zamoyskiego 14 w Zamościu, że  zamierza wystąpić  z...

czytaj dalej

Zawiadomienie o wycince drzew

   Zamość, 29.06.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców budynków: przy ul. Infułackiej 7 w Zamościu, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zamość o wyrażenie zgody na nieodpłatne usunięcie 3 szt. zamierających drzew /2 szt. jabłonie jagodowe, 1 szt. jesion/ rosnących na działce nr 183/57 przynależnej do budynku, przy ul. Infułackiej 17 w...

czytaj dalej

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dotychczas, obowiązek spisowy wypełniony został przez 30 % mieszkańców naszego Miasta. Pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy? Masz kilka możliwości wypełnienia obowiązku spisowego: • wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to tylko kilka minut, a dodatkowo zyskasz możliwość wygranej w Loterii – mogą w niej wziąć udział tylko osoby, które spisały się przez...

czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021

 „Liczymy się dla Polski”  Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne...

czytaj dalej

Apel – Coronawirus !!!

  SZANOWNI PAŃSTWO           W związku ze zwiększającą się w ilością zakażeń  wirusem SARS-CoV-2 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego uprzejmie prosi, w przypadku załatwiania spraw osobiście w biurze Spółdzielni, o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Zachęcamy interesantów przede wszystkim do kontaktu telefonicznego lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@smjz.zamosc.pl). Prosimy o ograniczenie wizyt w...

czytaj dalej

Przetarg na wykonanie robót budowlanych

Zamość 16.11.2020r.   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul. Wyszyńskiego  50B  tel. 84 627 36 06   OGŁASZA  PRZETARG  na wykonanie robót budowlanych :   1. Remont balkonów: płyta konstrukcyjna, posadzki, obróbki oraz balustrady w  budynku wielorodzinnym przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 54, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 41. 2. Malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Infułackiej 27, ul....

czytaj dalej

„Wspieraj Seniora”

Wspieraj Seniora! Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu poszukują wolontariuszy do współpracy przy realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Celem Programu jest  zapewnienie usługi wsparcia (zrobienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów...

czytaj dalej

PRZETARG na remont balkonów

Zamość 20.07.2020r.   Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul. Wyszyńskiego  50B  tel. 84 627 36 06   OGŁASZA  PRZETARG   na wykonanie robót budowlanych :   Remont balkonów: płyta konstrukcyjna, posadzki, obróbki oraz balustrady w  budynku wielorodzinnym przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 54, ul.Wyszyńskiego 41, ul. Spadek 48.   Wykonawca dokonuje wyceny oferty na podstawie własnego przedmiaru robót. Opisy robót są do...

czytaj dalej

COVID – informacje dla uczestników zajęć w ODK Okrąglak

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa COViD-19  w Osiedlowym Domu Kultury „Okraglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Jana Zamoyskiego w Zamościu   § 1 Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu (zwanego dalej ODK) oraz uczestników...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, 22-400 ZAMOŚĆ, ul. Wyszyńskiego 50B,                         tel/fax  0-84/62 73 606                                         Ogłasza przetarg nieograniczony na: „WYMIANĘ  DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 50 i 50A w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu” Termin realizacji zamówienia:  31.12.2020 r.            Warunkiem...

czytaj dalej

Przepisy przeciwpożarowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przedstawia wytyczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach wielorodzinnych w zakresie zapewnienia możliwości bezpiecznej ewakuacji do zapoznania się i stosowania.

czytaj dalej

Apel – Coronawirus !!!

    APEL – CORONAWIRUS!!!!!             W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu informuje, iż wstrzymuje przyjmowanie interesantów w biurze Spółdzielni do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@smjz.zamosc.pl). Poniżej podajemy numery telefonów : 84 627 36 06 – centrala wew. 208, 210 – dział obsługi lokatora...

czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni

Szanowni Państwo, W związku z obecną sytuacją związaną z pojawieniem się przypadków zakażenia koronawirusem także w województwie lubelskim konieczne jest zachowanie przez nas wszystkich szczególnych środków ostrożności. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im Jana Zamoyskiego w Zamościu zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w biurze Spółdzielni. Prosimy o kontakt telefoniczny lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej...

czytaj dalej

Fundusze unijne – projekt RPO WL na lata 2014-2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52,56, 58, 60” nr RPLU.05.03.00-06-0036/17 w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie 5.3 Efektywność sektora...

czytaj dalej

PRZETARG – remont chodników

Zamość 10.01.2020 r. Spółdzielnia  Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ogłasza przetarg na remont chodników, ciągów pieszo – jezdnych i parkingów Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 4 cm z wykorzystaniem istniejącej podbudowy. Ciąg pieszo-jezdny i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo-cementowej z wykorzystaniem nawierzchni i podbudowy asfaltowej istniejącej (wariant II -...

czytaj dalej

Fundusze unijne – projekt RPO WL na lata 2014-2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52,56, 58, 60” nr RPLU.05.03.00-06-0036/17 w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie 5.3 Efektywność sektora...

czytaj dalej

przetarg na wykonanie robót budowlanych

Zamość 26.11.2019r.   Spółdzielnia  Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych na terenach administrowanych przez Zarząd Spółdzielni Wymiana posadzki z płytek PCV na płytki gresowe w korytarzach, na podestach i pomieszczeniach zsypów śmieciowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36 i 38 oraz przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 wraz z ułożeniem posadzki na...

czytaj dalej

nowa taryfa: zimna woda i odprowadzanie ścieków

K O M U N I K A T  o zmianie cen i stawek wody i ścieków dla miasta Zamość Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszoną w dniu 27.09.2019 r. orzeka:  o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego...

czytaj dalej

Dobra Spółdzielnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu   otrzymała w ramach konkursu organizowanego przez redakcję Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej tytuł DOBREJ SPÓŁDZIELNI 2019.  Zasadniczym celem programu było wyłonienie z wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spółdzielczych liderów" organizatorzy konkursu pokazują wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i przybliżają...

czytaj dalej

PRZETARG: wykonanie robót budowlanych i drogowych

         Zamość 12.03.2019r.   Spółdzielnia  Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych i drogowych na terenach administrowanych przez Zarząd Spółdzielni   Remont ciągu pieszego na działkach o nr 368/155; 368/80 i 368/113 wzdłuż drogi dojazdowej (sięgacz) do budynków wielorodzinnych nr 51 i 55 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Szczegółowy zakres rzeczowy do wykonania oraz wymagania określa...

czytaj dalej

Nowa taryfa cen energii cieplnej

Po raz drugi w 2018 roku Veolia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu zmienia (podwyższa) ceny energii cieplnej. Pierwsza zmiana (podwyżka) obowiązywała odbiorców tj. także naszą Spółdzielnię Mieszkaniową od 01.08.2018 roku. Kolejna zmiana (podwyżka) obowiązywać będzie od 14.12.2018 roku. Łączny wzrost cen za energię cieplną wzrósł w 2018 roku o ok. 6,5 %. Poniżej przedstawiamy Państwu stawki opłat dla grup odbiorców w Zamościu za energię cieplną i ich...

czytaj dalej

Fundusze unijne – korzystajmy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52,56, 58, 60” nr RPLU.05.03.00-06-0036/17 w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie 5.3 Efektywność sektora...

czytaj dalej

Nowy skład Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego na posiedzeniu w dniu 03.07.2018 r. powołała Panią Małgorzatę Kapłon dotychczas pełniącą funkcję Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Spółdzielni. Aktualny skład Zarządu: Małgorzata Kapłon - Prezes Zarządu Jacek Szkałuba - Z-ca Prezesa Zarządu Alina Zielińska - p.o. Główny Księgowy, Członek Zarządu

czytaj dalej

Obowiązek informacyjny – Ochrona Danych Osobowych

  Obowiązek informacyjny             Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż  w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni   Administratorem Danych Osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu , ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400...

czytaj dalej

O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu powstała 16 lipca 1981 roku. W dniu 8 października 1981 roku została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 698 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 213 043,13 m², 12 budynków użytkowych, 541 garaży. Spółdzielnia zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 232 378,96 m². Na ogólną liczbę 3 698 lokali mieszkalnych przypada; 316 lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 1 468 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, 1 890 z prawem własności odrębnej oraz 24 lokali spełniających warunki lokali socjalnych. Spółdzielnia posiada w swoim zarządzaniu 53,34 ha gruntów z uregulowanym stanem prawnym, co daje średnią 0,57 ha na jeden blok mieszkalny.