PRZETARGI UE

PRZETARG – docieplenia ścian – osiedle niebieskie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl  I. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

czytaj dalej

PRZETARG – kompaktowe węzły cieplne – osiedle niebieskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz...

czytaj dalej

PRZETARG – docieplenia ścian – osiedle niebieskie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl I. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

czytaj dalej

PRZETARG – kompaktowe węzły cieplne

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

czytaj dalej

PRZETARG – docieplenia ścian

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY - BRAK OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl I. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

czytaj dalej

PRZETARG – Docieplenia ścian

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl I. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...

czytaj dalej

PRZETARG – Kompaktowe węzły cieplne

Na ogłoszony przetarg wpłynęła 1 oferta, która jest analizowana przez Komisję Przetargową. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość tel. /084/ 627 36 06, e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w...

czytaj dalej

PRZETARG – Kompaktowe węzły cieplne

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych", Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postepowaniu, o 30 dni, tj. do dnia 06.02.2019 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nazwa i...

czytaj dalej

PRZETARG – Docieplenia ścian

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu informuje, że mając na uwadze rzetelne wykonanie pomiarów i przygotowanie oferty, przedłużył termin składania ofert dokonując następujących zmian w ogłoszeniu: kwota wadium winna wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 10.12.2018 r., termin składania ofert do dnia 11.12.2018 r. do godz. 9.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018 r....

czytaj dalej

O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu powstała 16 lipca 1981 roku. W dniu 8 października 1981 roku została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 698 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 213 043,13 m², 12 budynków użytkowych, 541 garaży. Spółdzielnia zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 232 378,96 m². Na ogólną liczbę 3 698 lokali mieszkalnych przypada; 316 lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 1 468 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, 1 890 z prawem własności odrębnej oraz 24 lokali spełniających warunki lokali socjalnych. Spółdzielnia posiada w swoim zarządzaniu 53,34 ha gruntów z uregulowanym stanem prawnym, co daje średnią 0,57 ha na jeden blok mieszkalny.