PR – 5 konkurencją dla Starówki

 

Gościliśmy 24.07.2019 r. wycieczkę z różnych miast akademickich w Polsce. Uczestnikami byli architekci, konstruktorzy, projektanci zieleni, instalatorzy, pracownicy naukowi, studenci. Organizatorem wycieczki był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w ramach programu warsztatów p.n. „Osiedla – Powrót do przyszłości” oraz Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie. Celem wycieczki było zwiedzanie osiedla im. Jana Zamoyskiego powstałego w ramach historycznego programu rządowego z ubiegłego wieku zwanego w skrócie PR-5. Uczestnicy zapoznali się z założeniami projektowymi tego osiedla, z praktycznym jego funkcjonowaniem, z przestrzenią kubaturową budynków wielorodzinnych, z przestrzenią ukształtowania terenu, zieleni i obiektów towarzyszących (szkoły, przedszkola, powierzchnie handlowe, garaże, place zabaw).

 

Z dużym zainteresowaniem spotkało się zwiedzanie czynnych i działających „kanałów zbiorczych” instalacyjnych (tzw. przełazowych) przebiegających pod całym osiedlem jako ciekawostką w skali krajowej. Przebieg zwiedzania dokumentowany był przez uczestników zdjęciami fotograficznymi o wysokich walorach artystycznych i jakościowych, które można obejrzeć na stronie internetowej www.smjz.zamosc.pl. Zaskoczeniem dla zwiedzających było rzetelne odtworzenie na osiedlu w stosunku do projektów budowlanych: zagospodarowanie przestrzeni, rzeźby i ukształtowania terenu, utrzymania różnorodności zieleni. Takie przypadki w Polsce są rzadkością ponieważ deweloperzy i zarządcy nieruchomości dążą do zagęszczania swoich terenów budynkami mieszkalnymi lub handlowymi kosztem zieleni, placów zabaw, korytarzy przestrzennych do przewietrzania osiedli.

 

Zdaniem zwiedzających, spośród wielu osiedli mieszkaniowych z elementów prefabrykowanych wielopłytowych realizowanych w Polsce w latach 70-80 ubiegłego wieku, osiedle to charakteryzuje się wyjątkowymi walorami urbanistyczno-architektonicznymi oraz ukształtowaniem terenu z kompozycją zieleni i awangardowymi jak na owe czasy rozwiązaniami technicznymi. Rozwiązania te niespotykane były w żadnym z wcześniej realizowanych osiedli systemu wielkopłytowego na terenie całego kraju.

 

Uczestnicy wycieczki zachwyceni byli tym co zwiedzili i zobaczyli doceniając jednocześnie działania zarządcy osiedla, który dokłada wszelkich starań w celu modernizacji, rewitalizacji i utrzymywania standardów użytkowych budynków (termomodernizacja, kolektory słoneczne, ciągi piesze, budki lęgowe dla ptaków), w czym i ja oprowadzający tę wycieczkę mam skromny udział.

 

Edward Typiak

Zapraszamy do galerii zdjęć powstałych przy współpracy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie.

Autor zdjęć: Marcin Pietrusza.