NASZE OSIEDLA

Osiedle pomarańczowe

Osiedle niebieskie

Osiedle zielone

Osiedle Brązowe

Osiedle Żółte

Osiedle Fioletowe

Bohaterów Monte Cassino i Infułacka

Osiedle Wyszyńskiego

Osiedle Konopnickiej

Osiedle Słoneczny Stok

Administrowanie na zlecenie

Zamoyskiego 8

Zamoyskiego 10

Zamoyskiego 12

Zamoyskiego 14

Zamoyskiego 16

Zamoyskiego 18

Zamoyskiego 20

Pracownia Fotograficzna „Negatyw” Zamoyskiego 18

SW1 - Przedszkole "Słoneczny Zakątek" - ul.Zamoyskiego 8A

Garaże G1

Garaże G3

Osiedle pomarańczowe

Osiedle pomarańczowe – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1982-1983 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Jana Zamoyskiego 8
 • Jana Zamoyskiego 10
 • Jana Zamoyskiego 12
 • Jana Zamoyskiego 14
 • Jana Zamoyskiego 16
 • Jana Zamoyskiego 18
 • Jana Zamoyskiego 20

Garaże: G1, G3

Lokale użytkowe: Zamoyskiego 6

Pracownia Fotograficzna „Negatyw” – Zamoyskiego 18

SW1 – Przedszkole „Słoneczny Zakątek” – Zamoyskiego 8A

 

Zamoyskiego 28

Zamoyskiego 30

Zamoyskiego 32

Zamoyskiego 32a

Zamoyskiego 34

Zamoyskiego 34a

Zamoyskiego 36

Zamoyskiego 38

Zamoyskiego 40

Zamoyskiego 42

SW2 - TPD o/Zamość; Pracownia - Zajęcia plastyczne dla dzieci - ul.Zamoyskiego 32B

Punkt przedszkolny

Zespół Garażowy G5

Zespół Garażowy G2

Osiedle niebieskie

Osiedle niebieskie – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1984-1991 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Jana Zamoyskiego 28
 • Jana Zamoyskiego 30
 • Jana Zamoyskiego 32
 • Jana Zamoyskiego 32A
 • Jana Zamoyskiego 34
 • Jana Zamoyskiego 34A
 • Jana Zamoyskiego 36
 • Jana Zamoyskiego 38
 • Jana Zamoyskiego 40
 • Jana Zamoyskiego 42

Garaże: G2, G5

SW2 – TPD o/Zamość; Pracownia – Zajęcia plastyczne dla dzieci – Zamoyskiego 32B

 

Zamoyskiego 48

Zamoyskiego 50

Zamoyskiego 52

Zamoyskiego 54

Zamoyskiego 56

Zamoyskiego 58

Zamoyskiego 60

SW3 - Stowarzyszenie "Otwarte Serca" - Zamoyskiego 48A

Lokal użytkowy: Zamoyskiego 60A

Garaże G4

Garaże G9A

Garaże G9

Garaże G10

Osiedle zielone

Osiedle zielone – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1985-1986 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Jana Zamoyskiego 48
 • Jana Zamoyskiego 50
 • Jana Zamoyskiego 52
 • Jana Zamoyskiego 54
 • Jana Zamoyskiego 56
 • Jana Zamoyskiego 58
 • Jana Zamoyskiego 60

Garaże: G4, G9, G9A, G10

Lokale użytkowe: Zamoyskiego 60A

SW3 – Stowarzyszenie „Otwarte Serca” – Zamoyskiego 48A

Wyszyńskiego 37

Wyszyńskiego 39

Wyszyńskiego 41

Wyszyńskiego 43A

Wyszyńskiego 43

Wyszyńskiego 45

Garaże: W4

Garaże: G8

SW4 - Wyszyńskiego 41A POZ Przychodnia

Osiedle brązowe

Osiedle brązowe – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1986-1992 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Wyszyńskiego 37
 • Wyszyńskiego 39
 • Wyszyńskiego 41
 • Wyszyńskiego 43
 • Wyszyńskiego 43A
 • Wyszyńskiego 45

Garaże: W4, G8

SW4- Wyszyńskiego 41A POZ Przychodnia

Wyszyńskiego 51

Wyszyńskiego 53

Wyszyńskiego 55

Wyszyńskiego 57

Wyszyńskiego 59

Wyszyńskiego 61

Garaże: W5

SW5- Wyszyńskiego 51A - Biblioteka

Osiedle żółte

Osiedle żółte – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1987-1989 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Wyszyńskiego 51
 • Wyszyńskiego 53
 • Wyszyńskiego 55
 • Wyszyńskiego 57
 • Wyszyńskiego 59
 • Wyszyńskiego 61

Garaże: W5

SW5- Wyszyńskiego 51A – Biblioteka

Wyszyńskiego 63

Wyszyńskiego 65

Wyszyńskiego 67

Wyszyńskiego 69

Wyszyńskiego 71

Wyszyńskiego 73

Wyszyńskiego 75

Wyszyńskiego 77

Wyszyńskiego 79

Wyszyńskiego 81

Wyszyńskiego 83

Wyszyńskiego 85

Wyszyńskiego 85A

Wyszyńskiego 85B

Wyszyńskiego 87

Lokale użytkowe: Wyszyńskiego 63B

SW6- Wyszyńskiego 63A Żłobek „Słoneczne Elfy”

Garaże: W6

Garaże: G6

Garaże: G7

Osiedle fioletowe

Osiedle fioletowe – część osiedla Jana Zamoyskiego wybudowana w ramach projektu PR-5 w latach 1989-1995 nazwana tak ze względu na kolorystykę ekranów podokiennych.

 • Wyszyńskiego 63
 • Wyszyńskiego 65
 • Wyszyńskiego 67
 • Wyszyńskiego 69
 • Wyszyńskiego 71
 • Wyszyńskiego 73
 • Wyszyńskiego 75
 • Wyszyńskiego 77
 • Wyszyńskiego 79
 • Wyszyńskiego 81
 • Wyszyńskiego 83
 • Wyszyńskiego 87
 • Wyszyńskiego 85
 • Wyszyńskiego 85A
 • Wyszyńskiego 85B

Garaże: W6, G6, G7

Lokale użytkowe: Wyszyńskiego 63B

SW6- Wyszyńskiego 63A Żłobek „Słoneczne Elfy”

Bohaterów Monte Cassino 4

Bohaterów Monte Cassino 5

Bohaterów Monte Cassino 8

Bohaterów Monte Cassino 10

Bohaterów Monte Cassino 12

Infułacka 7

Infułacka 9

Infułacka 15

Infułacka 17

Infułacka 19

Infułacka 25

Infułacka 27

Infułacka 29

Lokale użytkowe: Kiosk BMC 4A

Bohaterów Monte Cassino

i Infułacka

Osiedle Bohaterów Monte Cassino i Infułacka „Nowe Miasto I”

Zostało wybudowane w latach 1978-1998

 • Bohaterów Monte Cassino 4
 • Bohaterów Monte Cassino 5
 • Bohaterów Monte Cassino 8
 • Bohaterów Monte Cassino 10
 • Bohaterów Monte Cassino 12
 • Infułacka 7
 • Infułacka 9
 • Infułacka 15
 • Infułacka 17
 • Infułacka 19
 • Infułacka 25
 • Infułacka 27
 • Infułacka 29

Garaże: BMC

Lokale użytkowe: Kiosk BMC 4A

Wyszyńskiego 28

Wyszyńskiego 30

Wyszyńskiego 34

Wyszyńskiego 36

Wyszyńskiego 38

Wyszyńskiego 40

Wyszyńskiego 42

Wyszyńskiego 44

Wyszyńskiego 46

Wyszyńskiego 48

Wyszyńskiego 50

Wyszyńskiego 50A

lokale użytkowe - ul. Wyszyńskiego 50B

Lokal użytkowy Okrąglak – Wyszyńskiego 28A

Osiedle Wyszyńskiego

Osiedle Wyszyńskiego (wieżowce) zwane „Nowe Miasto III”

Zostało wybudowane w latach 1980-1992

 • Wyszyńskiego 28
 • Wyszyńskiego 30
 • Wyszyńskiego 34
 • Wyszyńskiego 36
 • Wyszyńskiego 38
 • Wyszyńskiego 40
 • Wyszyńskiego 42
 • Wyszyńskiego 44
 • Wyszyńskiego 46
 • Wyszyńskiego 48
 • Wyszyńskiego 50
 • Wyszyńskiego 50A

Lokale użytkowe: Wyszyńskiego 50B

Okrąglak – Wyszyńskiego 28A

Młodzieżowa 16

Konopnickiej 6

Konopnickiej 8

Konopnickiej 10

Konopnickiej 12

Konopnickiej 14

SW - świetlica - TPD o/Zamość - Konopnickiej 6

Osiedle Konopnickiej

 

Zostało wybudowane w latach 1981-1994

 • Młodzieżowa 16
 • Konopnickiej 6
 • Konopnickiej 8
 • Konopnickiej 10
 • Konopnickiej 12
 • Konopnickiej 14

SW – świetlica – TPD o/Zamość – Konopnickiej 6

Polna 17

Polna 18

Polna 23

Hrubieszowska 16

Hrubieszowska 16A

Hrubieszowska 22

Hrubieszowska 36

Hrubieszowska 38

Wyszyńskiego 120

Polna 10C

Polna 10A

Spadek 48

Garaże: SST3

Garaże: SST2

Garaże: SST

Osiedle Słoneczny Stok

Zostało wybudowane w latach 1981-2007

 • Polna 17
 • Polna 18
 • Polna 23
 • Hrubieszowska 16
 • Hrubieszowska 16A
 • Hrubieszowska 22
 • Hrubieszowska 36
 • Hrubieszowska 38
 • Wyszyńskiego 120
 • Polna 10C
 • Polna 10A
 • Spadek 48

Garaże: SST, SST2, SST3

Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 7

Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 7A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Powszechny Dom"

Administrowanie na zlecenie

 • Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 7, 7A
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Powszechny Dom” – Polna 11b

O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu powstała 16 lipca 1981 roku. W dniu 8 października 1981 roku została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Aktualnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 94 budynki mieszkalne, w których znajduje się 3 698 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 213 043,13 m², 12 budynków użytkowych, 541 garaży. Spółdzielnia zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 232 378,96 m². Na ogólną liczbę 3 698 lokali mieszkalnych przypada; 316 lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 1 468 lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, 1 890 z prawem własności odrębnej oraz 24 lokali spełniających warunki lokali socjalnych. Spółdzielnia posiada w swoim zarządzaniu 53,34 ha gruntów z uregulowanym stanem prawnym, co daje średnią 0,57 ha na jeden blok mieszkalny.