Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

22-400 ZAMOŚĆ, ul. Wyszyńskiego 50B,

                        tel/fax  0-84/62 73 606                                        

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYMIANĘ  DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 50 i 50A w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu”

Termin realizacji zamówienia:  31.12.2020 r.           

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości:20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną „WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul. Wyszyńskiego 50B, /I piętro, sekretariat, pokój 122/

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r.o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.06.2020 r. o godz. 12.00  (pokój 123).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie, Rozdział II, Udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,                                                                                
  • zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Nasza Spółdzielnia nagrodzona Kryształową Cegłą

Konkurs o "Kryształową Cegłę" – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej na Szlaku Słońca  i Śniegu rozstrzygnięty. W dniu 22 listopada 2023r. w Lublinie rozdano „Kryształowe Cegły”. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin...

KORESPODENCJA DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 – LUTY 2023

ODPOWIEDŹ URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PISMO DOT. BRAKU ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O WERYFIKACJĘ KOREKT WNIOSEK O WERYFIKACJĘ WYSTAWIONYCH KOREKT ODPOWIEDŹ NA PISMO OD MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  PISMO DO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  ODPOWIEDŹ VEOLII NA PISMO...

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu poszukuje pracowników na stanowisko gospodarz rejonu domów. Osoby zainteresowane prosimy o osobiste składanie CV w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 122.

SPRZEDAM KAWALERKĘ

  Sprzedam kawalerkę 35,5 mkw, podwyższony parter, od piwnicy winda, duży balkon. Zamość ul. Wyszyńskiego Cena 260 tys. zł. Telefonować po 19.00 godz. Telefon. 662-702-143 lub 696-230-190.

Głos Osiedla – kwiecień 2023

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Informacja o wysokości korekt energii cieplnej za okres 06.10.2022 – 28.02.2023

PISMO DO VEOLII WSCHÓD SP. Z O.O. DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 - LUTY 2023     INFORMACJA O WYSOKOŚCI KOREKT ENERGII CIEPLNEJ ZA OKRES 06.10.2022 - 28.02.2023

Staż w Spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, do składania podań na odbycie stażu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu na stanowisku „...