PRZETARG – kompaktowe węzły cieplne – osiedle niebieskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość
tel. /084/ 627 36 06,
e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowo Zamawiający informuje o tym, iż wprowadził Regulamin obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. W świetle tego Regulaminu, niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „Przetarg nieograniczony”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego http://smjz.zamosc.pl/organizacja/regulamin.
Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 28, 32, 34, 36 i 38”.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 „Roboty budowlane”
45332000-3 „Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne”
45232141-2 „Roboty grzewcze”
45231119-9 „Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów”
45331000-6 „Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
45331000-7 „Instalowanie centralnego ogrzewania”
45321000-3 „Izolacja cieplna”
45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
45311000-0 „Roboty w zakresie przewodów i opraw oświetleniowych”
45311100-1„Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych”
45311200-2 „Roboty w zakresie opraw oświetleniowych”
45315100-9 „Instalacyjne roboty elektryczne”
45315700-5 „Instalowanie rozdzielni elektrycznych”

CAŁOŚĆ ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU


Załączniki

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania

Zamość, 06.06.2024 r.     Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego  50B   OGŁASZA  PRZETARG  NA WYKONANIE ROBÓT:   dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania w ilości około 4 646 szt., wraz ze świadczeniem usługi...

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż przy ulicy Zamoyskiego 54 (pierwsze piętro). Cena do uzgodnienia. Tel. 602472631.  

Zawiadomienie o pracach remontowych (Zespół Garaży G-1)

Zamość, dnia 29.05.2024 r.   ZAWIADOMIENIE   ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J.ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU UPRZEJMIE INFORMUJE, WŁAŚCICIELI ZESPOŁU GARAŻY G-1, ŻE OD DNIA 03 CZERWCA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)  W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRACE REMONTOWYCH...

Wynajmę garaż

Mam do wynajęcia garaż murowany, zlokalizowany przy ul. Wyszyńskiego (w pobliżu brązowego wieżowca). W przypadku wynajęcia zostanie on uporządkowany ze zbędnych przedmiotów (kwestia dogadania się). W ubiegłym roku wymieniana była pokrywa dachu. Cena wynajmu to 400 zł...

Głos Osiedla – kwiecień 2024

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Mieszkanie do wynajęcia

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA TEL. 721 667 866

Zamienię mieszkanie M-3

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 (DWA POKOJE) NA KAWALERKĘ (EWENTUALNIE SPRZEDAM I KUPIĘ). MIESZKANIE PO REMONCIE GENERALNYM NA PARTERZE + OGRÓDEK NA OSIEDLU BRĄZOWYM. SZUKAM MIESZKANIA NA OSIEDLU WYSZYŃSKIEGO NA PARTERZE  LUB PIERWSZYM PIĘTRZE. TEL. 507921302 W GODZ. 10.00 -...