Obowiązek informacyjny – Ochrona Danych Osobowych -Rodo

 

Obowiązek informacyjny

            Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż  w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni

 

Administratorem Danych Osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu , ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość

 

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu 0846273606 lub w siedzibie Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2018 r. poz. 845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. z  2017 r.  poz. 1560 z późn. zm., ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz. U. z 2018 r. poz. 716), związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem działalności związanej z remontem, konserwacją i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów budowlanych. Ponadto Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Spółdzielni.
 3. Dane osobowe mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy ( art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia, tj. usprawiedliwiony cel administratora – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób fizycznych przebywającym na terenie Spółdzielni oraz ochrona mienia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w Spółdzielni/obowiązywania umowy/zamieszkiwania w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię,    w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 5. Podanie danych osobowych przez członków Spółdzielni w zakresie wskazanym w Statucie Spółdzielni jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
   (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania

Zamość, 06.06.2024 r.     Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego  50B   OGŁASZA  PRZETARG  NA WYKONANIE ROBÓT:   dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania w ilości około 4 646 szt., wraz ze świadczeniem usługi...

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż przy ulicy Zamoyskiego 54 (pierwsze piętro). Cena do uzgodnienia. Tel. 602472631.  

Zawiadomienie o pracach remontowych (Zespół Garaży G-1)

Zamość, dnia 29.05.2024 r.   ZAWIADOMIENIE   ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J.ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU UPRZEJMIE INFORMUJE, WŁAŚCICIELI ZESPOŁU GARAŻY G-1, ŻE OD DNIA 03 CZERWCA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)  W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRACE REMONTOWYCH...

Wynajmę garaż

Mam do wynajęcia garaż murowany, zlokalizowany przy ul. Wyszyńskiego (w pobliżu brązowego wieżowca). W przypadku wynajęcia zostanie on uporządkowany ze zbędnych przedmiotów (kwestia dogadania się). W ubiegłym roku wymieniana była pokrywa dachu. Cena wynajmu to 400 zł...

Głos Osiedla – kwiecień 2024

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Mieszkanie do wynajęcia

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA TEL. 721 667 866

Zamienię mieszkanie M-3

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 (DWA POKOJE) NA KAWALERKĘ (EWENTUALNIE SPRZEDAM I KUPIĘ). MIESZKANIE PO REMONCIE GENERALNYM NA PARTERZE + OGRÓDEK NA OSIEDLU BRĄZOWYM. SZUKAM MIESZKANIA NA OSIEDLU WYSZYŃSKIEGO NA PARTERZE  LUB PIERWSZYM PIĘTRZE. TEL. 507921302 W GODZ. 10.00 -...