PRZETARG – Docieplenia ścian


TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu informuje, że mając na uwadze rzetelne wykonanie pomiarów i przygotowanie oferty, przedłużył termin składania ofert dokonując następujących zmian w ogłoszeniu:

  1. kwota wadium winna wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 10.12.2018 r.,
  2. termin składania ofert do dnia 11.12.2018 r. do godz. 9.00,
  3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018 r. godz. 9.15.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
Adres Zamawiającego: ul. Wyszyńskiego 50 B, 22-400 Zamość
tel. /084/ 627 36 06,
e-mail: sekretariat@smjz.zamosc.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowo Zamawiający informuje o tym, iż posiada Regulamin obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. W świetle tego Regulaminu, niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „Przetarg nieograniczony”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego http://smjz.zamosc.pl/organizacja/regulamin.
Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 48, 50, 52, 56, 58 i 60”.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
45113000-2 Roboty na placu budowy,
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262110-5 Demontaż rusztowań,
45262120-8 Wznoszenie rusztowań,
45320000-6 Roboty izolacyjne,
45324000-4 Tynkowanie,
45442100-8 Roboty malarskie,
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
42520000-7 Urządzenia wentylacyjne.

CAŁOŚĆ ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU


Załączniki


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania

Zamość, 06.06.2024 r.     Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego  50B   OGŁASZA  PRZETARG  NA WYKONANIE ROBÓT:   dostawę i montaż podzielników kosztów ogrzewania w ilości około 4 646 szt., wraz ze świadczeniem usługi...

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż

Sprzedam mieszkanie M5 i garaż przy ulicy Zamoyskiego 54 (pierwsze piętro). Cena do uzgodnienia. Tel. 602472631.  

Zawiadomienie o pracach remontowych (Zespół Garaży G-1)

Zamość, dnia 29.05.2024 r.   ZAWIADOMIENIE   ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J.ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU UPRZEJMIE INFORMUJE, WŁAŚCICIELI ZESPOŁU GARAŻY G-1, ŻE OD DNIA 03 CZERWCA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)  W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRACE REMONTOWYCH...

Wynajmę garaż

Mam do wynajęcia garaż murowany, zlokalizowany przy ul. Wyszyńskiego (w pobliżu brązowego wieżowca). W przypadku wynajęcia zostanie on uporządkowany ze zbędnych przedmiotów (kwestia dogadania się). W ubiegłym roku wymieniana była pokrywa dachu. Cena wynajmu to 400 zł...

Głos Osiedla – kwiecień 2024

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Mieszkanie do wynajęcia

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA TEL. 721 667 866

Zamienię mieszkanie M-3

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 (DWA POKOJE) NA KAWALERKĘ (EWENTUALNIE SPRZEDAM I KUPIĘ). MIESZKANIE PO REMONCIE GENERALNYM NA PARTERZE + OGRÓDEK NA OSIEDLU BRĄZOWYM. SZUKAM MIESZKANIA NA OSIEDLU WYSZYŃSKIEGO NA PARTERZE  LUB PIERWSZYM PIĘTRZE. TEL. 507921302 W GODZ. 10.00 -...