Dobra Spółdzielnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu   otrzymała w ramach konkursu organizowanego przez redakcję Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej tytuł DOBREJ SPÓŁDZIELNI 2019. 

Zasadniczym celem programu było wyłonienie z wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie „spółdzielczych liderów” organizatorzy konkursu pokazują wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i przybliżają zasadnicze idee przyświecające ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni oraz sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi – Nasza Spółdzielnia doskonale wpisuje się w tę ideę  czego dowodem są osiągane przez Spółdzielnię wyniki!

Zostaliśmy bardzo pozytywnie ocenieni w niżej podanych obszarach:

  • aktywna działalność w zakresie ograniczania zużycia energii cieplnej wraz z pozyskaniem Białych Certyfikatów;
  • współpraca w zakresie prowadzonej działalności kulturalno – oświatowej z organizacjami pozarządowymi oraz Miejskim Domek Kultury w Zamościu;
  • skuteczna i konsekwentna polityka windykacyjna ( obniżenie w okresie ostatnich 8 lat wskaźnika zadłużenia z 16% do  9%)
  • niska, w porównaniu z innymi spółdzielniami, wysokość opłaty eksploatacyjnej.

Bardzo cieszymy się z otrzymanego tytułu, który jest jednocześnie zachętą i motywatorem do dalszej pracy na rzecz naszych mieszkańców oraz lokalnej społeczności.

Małgorzata Kapłon

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

DYPLOM – POBIERZ

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wycince drzew

Zamość, 01.09.2023 r.     Z A W I A D O M I E N I E   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia:   mieszkańców budynku przy ul. Polna 17 w Zamościu, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zamość o wyrażenie...

Zawiadomienie o wycince drzew

 Zamość, 28.08.2023 r.     Z A W I A D O M I E N I E     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia:   mieszkańców budynku przy ul. Infułackiej 7 w Zamościu, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zamość o...

Poszukuję do wynajęcia mieszkania

Poszukuję do wynajęcia mieszkania 3-4 pokoje . Tel 725 087 789  

Sprzedam

SPRZEDAM Mieszkanie na parterze Polna 23/32 o pow. 55,34 m2 z meblami. Telefon nr 606 428 038

KORESPODENCJA DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 – LUTY 2023

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ WYSTAWIONYCH KOREKT ODPOWIEDŹ NA PISMO OD MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  PISMO DO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA  ODPOWIEDŹ VEOLII NA PISMO SPÓŁDZIELNI Z DNIA 10.05.2023 R.   PISMO DO VEOLII WSCHÓD SP. Z O.O. DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR...

SPRZEDAM

SPRZEDAM   Mieszkanie ul. Wyszyńskiego - osiedle fioletowe kat. M-5 o pow. 76,25 m2, na parterze z ogródkiem. Balkon od strony wschodniej, bliska lokalizacja: basen, szkoła, przedszkole. Telefon. 602 404 541

Głos Osiedla – kwiecień 2023

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu Osiedla.

Informacja o wysokości korekt energii cieplnej za okres 06.10.2022 – 28.02.2023

PISMO DO VEOLII WSCHÓD SP. Z O.O. DOT. WYSTAWIONYCH FAKTUR KORYGUJĄCYCH ZA OKRES PAŹDZIERNIK 2022 - LUTY 2023     INFORMACJA O WYSOKOŚCI KOREKT ENERGII CIEPLNEJ ZA OKRES 06.10.2022 - 28.02.2023