Zawiadomienie o wycince drzew

Zawiadomienie o wycince drzew

          Zamość, 20.07.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców: budynku przy ul. Infułackiej 17 w Zamościu, że ...
Zawiadomienie o wycince drzew

Zawiadomienie o wycince drzew

Zamość, 12.07.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców:   budynku przy ul. Zamoyskiego 10 w Zamościu, że ...
Zawiadomienie o wycince drzew

Zawiadomienie o wycince drzew

   Zamość, 29.06.2021 r. Z A W I A D O M I E N I E           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu zawiadamia mieszkańców budynków: przy ul. Infułackiej 7 w Zamościu, że zamierza...