PRZETARG – Kompaktowe węzły cieplne

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych”,...

PRZETARG – Docieplenia ścian

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu informuje, że mając na uwadze rzetelne wykonanie pomiarów i przygotowanie oferty, przedłużył termin składania ofert dokonując następujących...